Продуктов каталог

Редкоземни метали
Метали Състав Чистоти Мишени за разпръскване Изпарителни материали Бар MSDS
Скандиев метал Sc

99,90%

×

×

×

PDF
Метален итрий Y

99,90%

×

×

×

PDF
Метален лантан La

99,50%

×

×

×

PDF
Цериев метал Ce

99,50%

×

×

×

PDF
Празеодимов метал Pr

99,50%

×

×

×

PDF
Неодимов метал Nd

99,50%

×

×

×

PDF
Самариев метал Sm

99,90%

×

×

×

PDF
Гадолиниев метал Gd

99,90%

×

×

×

PDF
Тербиев метал Tb

99,90%

×

×

×

PDF
Диспрозиев метал Dy

99,90%

×

×

×

PDF
Холмиев метал Ho

99,90%

×

×

×

PDF
Ербиев метал Er

99,90%

×

×

×

PDF
Тулий Метал Tm

99,90%

×

×

×

PDF
Метал итербий Yb

99,90%

×

×

×

PDF
Метал Лутеций Lu

99,90%

×

×

×

PDF
калай метал Sn

99,90%

×

×

×

PDF
Редкоземни метали с висока чистота
Метали с висока чистота Състав Чистоти Мишени за разпръскване Изпарителни материали Бар MSDS
Скандий с висока чистота Sc 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Итрий с висока чистота Y 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Лантан с висока чистота La 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Церий с висока чистота Ce 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Тербий с висока чистота Tb 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Диспрозий с висока чистота Dy 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Холмий с висока чистота Ho 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Ербий с висока чистота Er 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Тулий с висока чистота Tm 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Итербий с висока чистота Yb 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Лутеций с висока чистота Lu 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Калай с висока чистота Sn 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Редкоземна метална сплав

СПЛАВ

СЪСТАВ

ЧИСТОТА

MSDS
Празеодимова неодимова сплав Pr-Nd RE=99% Pr/RE=20±2% Nd/RE=80±2% -
Празеодимова неодимова сплав Pr-Nd RE=99% Pr/RE=25±2% Nd/RE=75±2% -
Празеодимова неодимова сплав Pr-Nd RE=99% Pr/RE=30±2% Nd/RE=70±2% -
Сплав от лантан и церий Дантела RE=99% La/RE=61±2% Ce/RE=Bal. -
Сплав от лантан и церий Дантела RE=99% La/RE=65±2% Ce/RE=Bal. -
Сплав от лантан и церий Дантела RE=99% La/RE=69±2% Ce/RE=Bal. -
Гадолиниева желязна сплав Gd-Fe RE=75±1% Gd/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Гадолиниева желязна сплав Gd-Fe RE=72±1% Gd/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Гадолиниева желязна сплав Gd-Fe RE=69±1% Gd/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Желязна сплав с диспрозий Ди-Фе RE=85±1% Dy/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Желязна сплав с диспрозий Ди-Фе RE=80±1% Dy/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Желязна сплав с диспрозий Ди-Фе RE=75±1% Dy/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Холмиева желязна сплав Хо-Фе RE=80±1% Ho/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Холмиева желязна сплав Хо-Фе RE=83±1% Ho/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Прах от редкоземни метали
Метален прах Състав състояние Чистоти

Размер на зърното

MSDS
Скандиев прах Sc Прах

99,99%

-100, 200 меша PDF
Итрий на прах Y Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Лантан на прах La Прах

99,50%

-100, 200 меша PDF
Цериев прах Ce Прах

99,50%

-100, 200 меша PDF
Празеодимов прах Pr Прах

99,50%

-100, 200 меша PDF
Неодимов прах Nd Прах

99,50%

-100, 200 меша PDF
Самариум на прах Sm Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Гадолиниев прах Gd Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Тербиев прах Tb Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Диспрозий на прах Dy Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Холмиев прах Ho Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Ербиев прах Er Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Тулий на прах Tm Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Итербий на прах Yb Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Лутеций на прах Lu Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Калай на прах Sn Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Титанов прах Ti Прах

99,60%

-100, 200 меша PDF
Циркониев прах Zr Прах

99,00%

-100, 200 меша PDF
Хафний на прах Hf Прах

99,50%

-100, 200 меша PDF
Редкоземен хидрид на прах
Метален хидрид Състав състояние Чистоти

Размер на зърното

MSDS
Скандиев хидрид ScH Прах

99,99%

-100, 200 меша PDF
Итриев хидрид YH Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Лантанов хидрид LaH Прах

99,50%

-100, 200 меша PDF
Цериев хидрид CeH Прах

99,50%

-100, 200 меша PDF
Празеодимов хидрид PrH Прах

99,50%

-100, 200 меша PDF
Неодимов хидрид NdH Прах

99,50%

-100, 200 меша PDF
Самариев хидрид SmH Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Гадолиниев хидрид GdH Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Тербиев хидрид TbH Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Диспрозиев хидрид DyH Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Холмиев хидрид HoH Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Ербиев хидрид ErH Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Тулиев хидрид TmH Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Итербиев хидрид YbH Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Лутециев хидрид LuH Прах

99,90%

-100, 200 меша PDF
Титанов хидрид TiH Прах

99,60%

-100, 200 меша PDF
Циркониев хидрид ZrH Прах

99,00%

-100, 200 меша PDF
Хафниев хидрид HfH Прах

99,50%

-100, 200 меша PDF
Редкоземен борид на прах
Метален борид Състав състояние Чистоти

Размер на зърното

MSDS
Лантанов хексаборид LaB6 Прах

99,50%

-360, 500 меша PDF
Цериев хексаборид CeB6 Прах

99,50%

-360, 500 меша PDF
Празеодимов хексаборид PrB6 Прах

99,50%

-360, 500 меша PDF
Неодимов хексаборид NdB6 Прах

99,50%

-360, 500 меша PDF
Самариев хексаборид SmB6 Прах

99,90%

-360, 500 меша PDF
Гадолиниев хексаборид GdB6 Прах

99,90%

-360, 500 меша PDF
Европиев хексаборид EuB6 Прах

99,90%

-360, 500 меша PDF
Итербиев хексаборид YbB6 Прах

99,90%

-360, 500 меша PDF